Wie is Vivre La Vie Zorg

VLVZ zorgt in Eindhoven en omgeving dat is en blijft de kern. Voor cliënten zorgen, samen met hen invulling geven aan de voor hen belangrijke waarden in hun leven.
Al onze activiteiten en ons gedrag zijn daarop gericht. Daarbij zien wij onze
kernwaarden (nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid) graag terug in onze prestaties en in het gedrag van onze medewerkers.
Inmiddels is de aanpak van VLVZ een begrip in Noord- Brabant. De menselijke maat,
kleinschaligheid, gecombineerd met een fijnmazig netwerk.
Maar zonder verbinding met familie, mantelzorgers en vrijwilligers, met de samenleving
in buurten en wijken, zonder interactie met de eerste lijn, met organisaties en instanties
in de omgeving zou VLVZ niet zijn wat we zijn: een levendige, van initiatief en activiteit
bruisende organisatie die zich met realisme aanpast aan de sterk veranderende
omstandigheden en steeds op zoek is naar hoe het beter kan voor de cliënten en de
medewerkers.

Doelstellingen

- Iedere cliënt is uniek; DE client bestaat niet

- We ondersteunen (in plaats van overnemen)

- We gaan uit van mogelijkheden (in plaats van beperkingen)

Door de dialoog met de cliënt aan te gaan, krijg je meer oog voor wat de cliënt echt belangrijk vindt. Het gaat vaak om de kleine dingen, door de dialoog aan te gaan en echt te luisteren zien we de mens achter de client. Samen met de client bouwen we aan de best mogelijke zorg- en dienstverlening en vertalen we diens wensen in een op maat gesneden cliëntplan. We willen van persoonlijke betekenis zijn in de kwaliteit van leven van cliënten door een combinatie van aandacht, persoonlijke zorg, vakkennis, gedrevenheid, lef en efficiency.

Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat het voor het bepalen van een passend zorgaanbod essentieel is om in contact te komen met iemand die de taal spreekt en de cultuur kent.

Diensten

Persoonlijke verzorging
Verpleging
Individueel begeleiding
Groepsbegeleiding


2020 - Vivre La Vie Zorg - Alle rechten voorbehouden