Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

Het kan zijn dat u als cliënt ontevreden bent over de zorg of ondersteuning die u van ons ontvangt. Als u niet tevreden bent over onze zorg-, hulp- of dienstverlening, dan horen we dat graag van u. Uw reactie biedt ons de mogelijkheid om te leren, zaken te herstellen en/of te verbeteren.

Vivre La Vie Zorg hanteert daarom een klachtenbeleid met betrekking tot klachten van cliënten of klagers waarbij het streven is om klachten zoveel mogelijk door middel van bemiddeling tussen u en onze medewerker(s) op te lossen. Dit noemen we de interne/informele klachtenprocedure.

Als dit gesprek niet het gewenste resultaat voor u geeft kunt u een klachtenformulier indienen dat wordt behandeld door een externe klachtenfunctionaris van Vivre La Vie Zorg. Dit formulier kunt u onder vinden.

Vertrouwelijk

De klachtenfunctionaris zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en zorgvuldig naar uw klacht kijken. De functionaris zal u en de betrokken medewerkers van Vivre La Vie Zorg horen en u schriftelijk op de hoogte stellen van het advies dat ze zal uitbrengen aan de medewerkers en directie van Vivre La Vie Zorg. Dit alles om de werkwijze van Vivre La Vie Zorg zodanig aan te passen dat de zorg zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet.

WKKGZ

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de Zorg van toepassing,https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorgvoor meer informatie.


Klachtenformulier cliënten


2020 - Vivre La Vie Zorg - Alle rechten voorbehouden