Wij zijn op zoek naar een cliëntenraadslid

Vivre La Vie Zorgt hoort graag van u, cliënt en/of naaste betrokkene hoe u de zorg ervaart. Uw ervaringen en signalen zijn een belangrijke informatiebron. Hoe beter de cliëntenraad weet hoe het met de kwaliteit van de zorg is gesteld, hoe beter zij haar werk kan doen en uw belangen kan behartigen.

De informatie die de cliëntenraad verzamelt, komt ook aan de orde in het overleg met de directie. Zo kan worden aangegeven hoe klanten over diverse zaken denken. De cliëntenraad adviseert hen gevraagd en ongevraagd en denkt mee bij het ontwikkelen en veranderen van het beleid. Vivre La Vie Zorg neemt de adviezen heel serieus en moet deze op grond van de wet zorgvuldig afwegen.

De cliëntenraad bestaat uit maximaal zeven deelnemers en komt vier keer per jaar bij elkaar in een cliëntenraadbijeenkomst. Zij ziet erop toe dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Dit betekent dat zij controleren dat u de zorg en kwaliteit krijgt waar u recht op hebt. Een cliëntenraad is een zelfstandig orgaan, dat de belangen van de cliënten van Vivre La Vie Zorg vertegenwoordigt.Als lid van de cliëntenraad behartigen de cliëntenraadsleden de belangen van u en andere cliënten. Zij dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit van zorg én zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Op dit moment is Vivre La Vie Zorg op zoek naar nieuwe cliëntenraadsleden. Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad? Of heeft u vragen aan of suggesties voor de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw bericht bij de cliëntenraad terechtkomt en wanneer u dat wenst kunnen uw vragen of suggesties besproken wordt tijdens de cliëntenraadbijeenkomst.

Contactformulier


2020 - Vivre La Vie Zorg - Alle rechten voorbehouden